Generell-tannlegebehandling

Her kan du lese mer om de vanligste behandlingsformene av generell tannbehandling som vi utfører!

Tannfylling

Ingenting er like bra som egne tenner, men tannfylling legges for å erstatte og reparere tapt tannsubstans. Hull i tennene er den vanligste årsaken til tapt tannsubstans. Andre årsaker kan være børsteskader, syreskader eller knekt tann. Ved å legge tannfylling kan tannen opprettholde sin naturlige form og funksjon.

For store skader kan ikke alltid repareres med tannfylling, og derfor fokuserer vi på forebygging av tannskader!